• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Корисні посилання

Державна підсумкова атестація після четвертого класу цього року проходитиме лише з двох предметів, матиме виключно моніторинговий характер, а завдання ДПА для дітей укладатимуть самі вчителі. Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки України «Про організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти» № 1_9-66.

Так, при переході до 5-го класу діти писатимуть ДПА у формі контрольних робіт з української мови (передбачає оцінювання результатів навчання одразу з української мови та читання) і математики. Попередні роки четверокласники писали ДПА з трьох предметів, адже знання з української мови і читання перевірялися в межах двох різних контрольних робіт.

У листі також наголошується, що школи самостійно визначають терміни проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х і 9-х класів, «останніх дзвоників» та випускних вечорів.

У школах, де діти вивчають чи навчаються мовою національної меншини, за бажанням батьків та педагогічного колективу учні можуть додатково проходити ДПА з третього предмета: мови національної меншини. Як і раніше, рішення про проведення відповідного ДПА має бути підкріплене рішенням педагогічної ради закладу та письмовими зверненнями батьків.


МОН також підкреслює, що результати ДПА не враховуються під час виставлення річних оцінок з предметів, з яких учень проходив атестацію. Тобто оцінки за ДПА виставляються у табелі учня в окремій колонці і не впливають на оцінки за семестри чи рік.

Після 9-го класу учні складатимуть ДПА з трьох предметів: української мови, математики та одного предмету за вибором педагогічної ради школи. Зокрема, це можуть бути українська література, зарубіжна література, іноземна мова (англійська/німецька/іспанська/французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), історія України, всесвітня історія, правознавство (практичний курс), географія, біологія, хімія, фізика, інформатика. У закладах освіти з навчанням або вивченням мов національних меншин третім предметом для ДПА можуть бути мова національної меншини або інтегрований курс «Література».

Завдання, за якими учень складає ДПА, пишуться вчителями школи на основі затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань. Після цього завдання має затвердити керівник закладу.


ДПА-2017 з української мови в основній школі (9 клас)

Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою і проводиться в письмовій формі.

Завдання для проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу укладаються навчальними закладами.

Ефективною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів основної школи є контрольний текстовий диктант. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації, належним чином оформлювати роботу.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.

Варто враховувати тематику текстів, орієнтовно визначених в соціокультурній змістовій лінії навчальної програми.

За обсягом тексти диктантів повинні містити 160-170 слів. Визначаючи кількість слів у диктанті, враховують як самостійні, так і службові частини мови.

Вид роботи й назву тексту необхідно записати на дошці.

Методика проведення диктанту є традиційною, однак проведення державної підсумкової атестації у формі диктанту має певні особливості. Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, лексичного значення слів, правописних особливостей.

Після прочитання всього тексту вчитель читає перше речення, учні уважно слухають. Далі це речення диктується для запису частинами, як правило, один раз. Після того, як учні запишуть речення, вчитель читає його повністю з метою перевірки. Таким чином диктується кожне речення тексту.

Учитель обов’язково вказує місце поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз, роблячи більш тривалі паузи між реченнями і надаючи змогу учням ретельно перевірити написане й виправити допущені помилки.

Текст потрібно диктувати виразно, відповідно до норм літературної вимови в такому темпі, щоб учні встигли вільно його записати.

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

 • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
 • повторювані помилки (в одному і тому ж слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипні помилки (на одне й те саме правило), але у різних словах вважаються різними помилками;
 • розрізняють грубі помилки й негрубі ( винятки з усіх правил; написання великої букви в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменника з прийменниками; заміна одного розділового знака іншим; заміна українських букв російськими, випадки, коли замість одного знака поставлений інший; випадки, що вимагають розрізнення не і ні – у сполученнях не хто інший, як…; не що інше, як…; ніхто інший не…, ніщо інше не …; пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушенні їх послідовності;
 • орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, що не включено до шкільної програми, виправляють, але не враховують. Також не вважають за помилку неправильну передачу так званої авторської пунктуації;
 • за наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал.

Нормативи оцінювання диктанту

Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

7

4

2

13-14

8

3

3

11-12

9

1+1(негруба)

4

9-10

10

1

5

7-8

11

1(негруба)

6

5-6

12

-

Складено на підставі Орієнтовних вимог до проведення Державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році, відповідно до листа МОН № 1/9-149 від 13 березня 2017 року.


У розділі "Новий 2015-2016 н.р." на сторінці "Методичні рекомендації" розміщено збірник, підготовлений фахівців Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «На допомогу Миколаївському педагогу».

У збірнику подано методичні рекомендації щодо вивчення базових предметів у навчальних закладах Миколаївської області у 2015/2016 навчальному році, особливості яких пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм.

Матеріал методичних рекомендацій розкриває загальні положення щодо організації роботи педагогів, систематизує основні види діяльності та основні етапи організації роботи вчителів.

Лист Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2014 року №1/9-385 «Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами (додаток 1); поведінки у надзвичайній ситуації (додаток 2)».


Графік проведення ДПА у 2015 році

У 2015 році державна підсумкова атестація учнів загальноосвітніх навчальних закладів відбуватиметься відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 192 від 20 лютого 2015 року, яким зокрема, визначено строки проведення шкільних іспитів.

Державна підсумкова атестація учнів шкіл І, ІІ та ІІІ ступенів відбуватиметься у наступні строки:

 • початкова школа - з 12 по 21 травня з трьох предметів: української мови, читаннята математики;
 • основна школа - з 1 по 8 червня з трьох предметів: української мови, математикита предмета за вибором навчального закладу;
 • старша школа - з трьох предметів у два етапи: 24 квітня у пунктах тестування - зукраїнської мови у формі ЗНО; з 22 по 28 травня - у навчальних закладах з двох предметів - математики або історії України та предмета за вибором учнів.

Результати державної підсумкової атестації будуть виставлені у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту, а також враховуватимуться при визначенні середнього бала атестата.


Шановні колеги!

Пропонуємо до вашої уваги посібник "Захист населення і тереторій від надзвичайних ситуацій (Том 1 Техногенна та природна небезпека)"
У запропонованому посібнику розглядаються основні ознаки надзвичайних ситуацій та аварій техногенного, природного, екологічного та соціально-політичного характеру. Наведено характеристику небезпечних чинників, що призводять до руйнівних наслідків. Висвітлено рекомендації щодо порядку дій органів управління при організації заходів щодо запобігання можливих аварій, катастроф і стихійних лих та ліквідації їх наслідків, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, першочергового життєзабезпе-чення населення у надзвичайних ситуаціях, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Матеріал, викладений у посібнику, повинен використовуватися з урахуванням кон-кретних умов, які мають місце на тій чи іншій території у разі загрози і виникненні надзви-чайних ситуацій, повинен корегуватися з виявленням нових небезпек і загроз, розробкою нових засобів і технологій проведення робіт щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру.


ПАМ’ЯТКА

Що потрібно знати про грип та заходи профілактики

Серед інфекційних захворювань, які офіційно реєструються в Україні, грип та ГРВІ в загальній сукупності становлять понад 90%. Щороку практично кожний шостий мешканець України залучається до епідемічного процесу з грипу та ГРВІ.

Грип – гостре інфекційне захворювання. Джерелом інфекції при грипі є хвора людина. Особливо заразна інфікована людина при грипі в розпал хвороби, в гарячому стані. Період зараження продовжується в середньому 4-7 днів. Передача інфекції відбувається головним чином повітряно-крапельним шляхом.

Симптоми захворювання: раптове підвищення температури тіла більше 38ºС, біль у горлі, головний біль, кашель, утруднене дихання, біль у м’язах, інколи може бути блювота, діарея.

Як попередити захворювання на грип

- Уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;

- Обмежити відвідини місць великого скупчення людей;

- Часто провітрювати приміщення;

- Прагнути не торкатися очей, носа, рота немитими руками;

- Уникати обійми, поцілунки і рукостискання;

- Прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;

- Якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів.

Основним захистом проти грипу та попередження ускладнень при розвитку захворювання є

проведення щеплення проти грипу

За даними експертів у епідемічному сезоні 2013-2014 років в Україні прогнозується переважна циркуляція вірусів грипу A/California/7/2009 (H1N1), A/H3N2/Victoria/361/2011b, B/Massachusetts/2/2012. Усі зазначені штами ввійшли до складу актуальних сезонних вакцин проти грипу на сезон 2013-2014 років як такі, що рекомендовані ВООЗ для виробників грипозних вакцин.

Отримати консультацію щодо вакцинації можна в лікувально-профілактичному закладі за місцем проживання або територіальних закладах Держсанепідемслужби

При появі симптомів грипу необхідно обов’язково звернутися до лікаря! Пам’ятайте, що здоров’я у Ваших руках!

Поради доктора Комаровського щодо профілактики та лікування ГРВІ

ІНФЕКЦІЇ.
Дорогі мами й тата! Запам`ятайте найголовніше: тактика ваших дій абсолютно не залежить від того, як називається вірус. Це грип сезонний, свинячий, слонячий, пандемічний, це взагалі не грип – це не важливо. Важливо лише те, що це вірус, що він передається повітряно-крапельним шляхом і що він вражає органи дихання. Звідси і конкретні дії.

Профілактика
Теоретично тут я повинен дати (і даю) посилання на розділ зі своєї книги про ОРЗ (профілактика ГРВІ) і змовкнути, оскільки все вже сказано. Але практично давайте все найголовніше ще раз повторимо.
Якщо ви (ваша дитина) зустрінетеся з вірусом, а у вас немає в крові захисних антитіл, ви захворієте. Антитіла з`являться в одному з двох випадків: або ви перехворієте, або ви робитимете щеплення.
Робити щеплення можна тільки від сезонного грипу. Проте мати захисні антитіла до тих трьох вірусів, які входять до складу сезонної вакцини, краще, ніж не мати взагалі ніяких.

1. Є можливість зробити щеплення собі (дитині) – зробіть, але за тієї умови, що, по-перше, ви здорові і, по-друге, для вакцинації не треба буде сидіти в зашмаркленому натовпі в поліклініці. Останнє робить ваші шанси на адекватну вакцинацію примарними.

2. Ніяких ліків з доведеною профілактичною ефективністю не існує. Тобто ніяка цибуля, ніякий часник, ніяка горілка і ніякі пігулки, які ковтаєте ви або запихаєте в дитину, не здатні захистити ні від якого респіраторного вірусу взагалі, ні від вірусу грипу зокрема. Усе, за чим ви вбиваєтеся в аптеках, усі ці нібито противірусні засоби, нібито стимулятори інтерфероноутворення, стимулятори імунітету і страшенно корисні вітаміни, усе, що в аптеках на сьогодні зникло і чим уряд обіцяв в найближчі дні аптеки наповнити – усе це ліки з недоведеною ефективністю, ліки, що задовольняють головну ментальну потребу українця: «треба щось робити». Основна користь всіх цих ліків – психотерапія. Ви вірите, вам допомагає – я радий за вас, тільки не треба штурмувати аптеки – воно того не варто.
3. Джерело вірусу – людина і лише людина. Чим менше людей, тим менше шансів захворіти. Карантин – чудово! Заборона на масові збори – чудово! Пройтися зупинку пішки, не піти зайвий раз до супермаркету – мудро!

4. Маска. Корисна штука, але не панацея. Обов`язково повинна бути на хворому, якщо поряд здорові: вірус вона не затримає, але зупинить крапельки слини, особливо багаті на вірус.
5. Руки хворого – джерело вірусу не менш значуще, ніж рот і ніс. Хворий торкається обличчя, вірус потрапляє на руки, хворий хапає все навколо, ви торкаєтеся цього всього рукою, – здрастуй, ГРВІ.
Не чіпайте своє обличчя. Мийте руки: часто, багато, постійно носіть із собою вологі дезинфікуючі гігієнічні серветки, мийте, тріть, не лінуйтеся! Вчіться самі і вчіть дітей, якщо вже немає хустки, кашляти-чхати не в долоньку, а в лікоть. Начальники! Офіційним наказом введіть у ввірених вам колективах заборону на рукостискання. Користуйтеся кредитними картками. Паперові гроші – джерело поширення вірусів.

6. Повітря!!! Вірусні частинки годинами зберігають свою активність в сухому теплому і нерухомому повітрі, але майже миттєво руйнуються в повітрі прохолодному, вологому і рухомому. У цьому аспекті мітинг в центрі Києва, на який зібралося 200 000 людей, менш небезпечний, чим збори 1000 людей у клубі в Ужгороді. Гуляти можна скільки завгодно. Підчепити вірус під час прогулянки практично нереально. У цьому аспекті, якщо вже ви вийшли погуляти, то не треба показушного ходіння в масці по вулицях. Вже краще подихати свіжим повітрям, а маску натягніть перед входом в автобус, офіс або магазин. Оптимальні параметри повітря в приміщенні – температура близько 20°С, вологість 50-70%. Обов`язковим є часте й інтенсивне наскрізне провітрювання приміщень. Будь-яка система опалювання сушить повітря. Саме початок опалювального сезону став початком епідемії! Контролюйте вологість. Мийте підлогу. Включайте зволожувачі повітря. Наполегливо вимагайте зволоження повітря і провітрювання приміщень у дитячих колективах. Краще тепліше одягніться, але не включайте додаткові обігрівачі.

7. Стан слизових оболочок!!! У верхніх дихальних шляхах постійно утворюється слиз. Слиз забезпечує функціонування т.зв. місцевого імунітету – захисту слизових оболочок. Якщо слиз і слизисті оболонки пересихають – робота місцевого імунітету порушується, віруси, відповідно, з легкістю долають захисний бар`єр послабленого місцевого імунітету, і людина захворює при контакті з вірусом з багато разів більшою мірою вірогідності. Головний ворог місцевого імунітету – сухе повітря, а також ліки, здатні висушувати слизові оболонки (з популярних і всім відомих – димедрол, супрастин, тавегіл, трайфед – список далеко не повний, м`яко кажучи).Зволожуйте слизові оболонки! Елементарно: 1 чайна ложка звичайної куховарної солі на 1 літр кип`яченої води. Заливаєте в будь-якій флакон-пшикалку (наприклад, з-під судинозвужувальних крапель) і регулярно пшикаєте в ніс (чим сухіше, чим більше народу навколо – тим частіше, хоч кожні 10 хвилин). З тією ж метою можна купити в аптеці фізіологічний розчин або готові сольові розчини для введення в носові ходи – салин, аква маріс, хумер, маример, носоль тощо. Головне – не жалійте! Капайте, пшикайте, особливо тоді, коли з дому (з сухого приміщення) ви йдете туди, де багато людей, особливо якщо ви сидите в коридорі поліклініки.
Відносно профілактики - це все.

ГРИП – ЛЕГКА ХВОРОБА ДЛЯ БІЛЬШОСТІ.

Лікування ГРВІ взагалі і грипу зокрема – це не ковтання пігулок! Це створення таких умов, щоб організм легко з вірусом впорався.

ПРАВИЛА ЛІКУВАННЯ

1. Тепло одягнутися, але в кімнаті прохолодно і волого. Температура близько 20°С, вологість 50–70%. Мити підлогу, зволожувати, провітрювати.

2. Категорично не примушувати їсти. Якщо просить (якщо хочеться) – легке, вуглеводне, рідке.
3. Пити (поїти). Пити (поїти). Пити (поїти)!!!

Температура рідини дорівнює температурі тіла. Пити багато. Компоти, морси, чай (у чай дрібно порізати яблучко), відвари родзинок, кураги. Якщо дитя капризує – це буду, а це ні – хай п`є що завгодно, аби пило. Ідеально для пиття – готові розчини для пероральної регідратації. Продаються в аптеках і повинні там бути: регідрон, хумана електроліт, гастроліт тощо. Купуйте, розчиняйте за інструкцією, пийте.

4. У ніс часто сольові розчини.

5. Усі «відволікаючі процедури» (банки, гірчичники, припарки, ноги в окропі та ін.) – класичний совковий батьківський садизм і знову-таки психотерапія (треба щось робити).
6. Якщо надумали боротися з високою температурою – тільки парацетамол або ібупрофен. Категорично не можна аспірин. Головна біда в тому, що тепло вдягти, зволожити, провітрити, не пхати їжу і напої – це по-нашенськи називається «не лікувати», а «лікувати» – це послати тата до аптеки.
7. При враженні верхніх дихальних шляхів (ніс, горло, гортань) ніякі відхаркувальні засоби не потрібні – вони тільки підсилять кашель. Поразки нижніх дихальних шляхів (бронхіти, пневмонії) не мають до самолікування ніякого стосунку. Тому самостійно ніяких «лазолванів-мукалтинів» тощо.
8. Протиалергійні засоби не мають до лікування ГРВІ ніякого відношення.
9. Вірусні інфекції не лікуються антибіотиками. Антибіотики не зменшують, а збільшують ризик ускладнень.

10. Усі інтерферони для місцевого застосування – ліки з недоведеною ефективністю або «ліки» з доведеною неефективністю.

11. Гомеопатія – це не лікування травами, а лікування зарядженою водою. Безпечно. Психотерапія (треба щось робити).

Коли потрібний лікар

ЗАВЖДИ!!!
Але це нереально. Тому назвемо ситуації, коли лікар потрібний обов`язково:
- відсутність поліпшень на четвертий день хвороби;

-.підвищена температура тіла на сьомий день хвороби;

- погіршення після поліпшення;

- виражена тяжкість стану при помірних симптомах ГРВІ

- поява ізольовано або в поєднанні: блідості шкіри; спраги, задишки, інтенсивного болю, гнійних виділень;

- посилення кашлю, зниження його продуктивності; глибокий вдих приводить до нападу кашлю;

- при підвищенні температури тіла не допомагають, практично не допомагають або дуже ненадовго допомагають парацетамол та ібупрофен.

Лікар потрібний обов`язково і терміново:

- непритомність;

- судоми;

- ознаки дихальної недостатності (утруднене дихання, задишка, відчуття браку повітря);

- інтенсивний біль де завгодно;

- навіть помірний біль в горлі за відсутності нежиті;

- навіть помірний головний біль у поєднанні з блювотою;

- набряклість шиї;

- сип, яка не зникає при натискові на неї;

- температура тіла вище 39°С, яка не починає знижуватися через 30 хвилин після застосування жарознижувальних засобів;

- будь-яке підвищення температури тіла у поєднанні з ознобом і блідістю шкіри.


Що варто знати батькам майбутніх першокласників


Витяг з інструктивно-методичного листа
Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» зарахування дітей до першого класу початкової школи здійснюється на безконкурсній основі. Відтак, проведення тестувань, вступних випробувань, співбесід, інших заходів, що мають на меті встановлення відповідності рівня підготовки дитини до школи, не допускається.
Дітям, які вступають до першого класу школи І-ІІІ ступеня, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні.

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють,надають такі документи:

- заява на ім’я директора школи;

- копія свідоцтва про народження дитини;
- медична картка встановленого зразка.
Інших документів для зарахування дитини до 1 класу не передбачено.Також не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють та інша інформація, не передбачена чинним законодавством.
Згідно зі статтею 12 Закону України "Про охорону дитинства" батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, її фізичний розвиток.


Безпека дітей в Інтернеті

Інтернет-технології стали природною складовою життя дітей і сучасної молоді. Комп'ютер є не тільки розвагою, але й засобом спілкування, самовираження та розвитку особистості.

Самостійне пізнання інформаційного світу дозволяє розширити коло інтересів дитини і сприяє її додатковій освіті, спонукає до кмітливості, привчає до самостійного розв'язання задач.

Всесвітня мережа також задовольняє потребу підлітків у лідерстві. Діти, які добре знають комп’ютер та Інтернет, більш адекватно оцінюють свої здібності та можливості, вони більш цілеспрямовані та кмітливі. Щоб повноцінно орієнтуватись у віртуальному просторі, дитині треба вчитися структурувати великі потоки інформації, дотримуючись основних правил безпеки в мережі.

Всеукраїнське соціологічне дослідження, проведене Інститутом соціології НАН України в 2009 році, виявило тривожні тенденції: понад 28% опитуваних дітей готові надіслати свої фотокартки незнайомцям у Мережі; 17% без коливань діляться інформацією про себе і свою родину (адреса, професія, графік роботи батьків, наявність цінних речей у домі тощо); 22% дітей періодично потрапляють на сайти для дорослих; 28% дітей, побачивши в Інтернеті рекламу алкоголю або куріння, хоча б один раз спробували їх купити, а 11% − спробували купувати наркотики; близько 14% опитуваних час від часу відправляють платні SMS за бонуси в онлайн-іграх і лише деякі звертають увагу на вартість послуги. Лише у 18% випадків дорослі перевіряють, які сайти відвідує дитина, тільки 11% батьків знають про такі онлайн-загрози, як "дорослий” контент, азартні ігри, онлайн-насилля, кіберзлочинність.

Сучасна освіта в Україні – зміни та нововведення

Шановні батьки та учні! Ми всі живемо у непростий час – час змін, час реформаторства, який, зокрема, суттєво впливає і на освітній процес у школах та садках. На даний момент Міністерством освіти підготовлено проект нової Концепції розвитку освіти на 2015-2025 роки. Відповідно до викладеного у ньому в освіті планується здійснити багато нововведень, зокрема такі: є наміри повернути 12-річну освіту, змінити структуру середньої освіти, відділити старшу школу від основної, адже в Україні є мережа професійно-технічних ліцеїв і училищ. Планується паралельно створити мережу профільних закладів, які готуватимуть учнів 10-11 класів до вступу в університети відповідного профілю, але до цих закладів потрапити можна буде тільки після успішного складання державної підсумкової атестації у 9 класі. Інакше, без «відсіву учнів», які не хочуть вчитися, підвищити якість середньої освіти не вдасться.
Зі змінами у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році ви мали змогу ознайомитись у попередньому номері газети від 12 листопада 2014 р. (стаття «ЗНО-2015: п’ять нововведень, що очікують вступників»).
Зміни чекають нас і в проведенні державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х та 11 класів. На сайті Міністерства освіти України для громадського обговорення викладено проект нового Положення «Про державну підсумкову атестацію», яким передбачено, що всі підсумкові атестації тепер будуть проводитись тільки у письмовій формі, атестація з української мови у цьому навчальному році буде проведена у формі зовнішнього незалежного оцінювання, тобто результати ЗНО з української мови і літератури зараховуватимуться як результати ДПА. Учням (вихованцям), у яких анульовано результати зовнішнього незалежного оцінювання, надається право пройти атестацію у навчальних закладах у інші строки, визначені місцевими органами управління освітою. Доповнено перелік осіб, що можуть бути звільненими від проходження ДПА — до нього внесено учнів, які перебувають у соціальних відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Повністю з проектом нового Положення «Про державну підсумкову атестацію» можна познайомитись на сайті МОН України.
Крім того, у 2015 році в Україні планується суттєво зменшити кількість вищих навчальних закладів шляхом укрупнення та створення дослідних центрів, оскільки якість освіти у багатьох ВНЗ є дуже низькою.
Всі ці нововведення вимагають від школярів більш серйозного та відповідального ставлення до здобуття знань. Діти повинні змінити своє ставлення до навчання, усвідомити, що тільки наполегливість та системність в роботі дасть їм можливість домогтися успіхів у навчанні, стати конкурентоспроможною, всебічно розвиненою особистістю, самому творити своє майбутнє. Адже шлях, який вибрала Україна, – це шлях інтеграції в Європу, де цінуються креативні та професійні спеціалісти, а не лише дипломи престижних університетів.


Поради учням

Формування доброзичливих стосунків з однокласниками:

1. Щиро й доброзичливо стався до всіх однокласників. Умій поважати їх, бачити позитивні сторони людей, будь привітним і щедрим

на схвалення. 2. Виявляй щиру, безкорисливу зацікавленість до всіх однокласників.3. Будь відвертим у стосунках. Якщо тобі щось не подобається, знайди в собі сили та сміливість відкрито заявити про це.4. Не нав’язуй своєї думки товаришам. Дай їм самим дійти потрібного висновку.5. Доводячи щось іншим, ясно, точно і аргументовано викладай свої думки. Але якщо ти помилився, відкрито визнай це перед однокласниками.6. Зміцнюй у товаришів віру у себе. Тоді у них виникне бажання самовдосконалюватися, що піде на користь і їм і класу.7. Не висміюй своїх товаришів. 8. Завжди виконуй обіцянки.9. Не чекай, коли тебе покличуть на допомогу, намагайся прийти сам.10. Допомагай і захищай тих, хто слабший за тебе.11. Не вважай себе всезнайкою і не вихваляйся оцінками, вміннями перед іншими. Це призведе лише до неприйняття і відчуження.12. Перш, ніж когось осуджувати, спробуй виявити причини негативного вчинку. Поведінки тощо. Критикувати і осуджувати вміє кожен, а зрозуміти людину і допомогти їй виправити свою помилку – дано не багатьом.13. Перед тим, як висунути вимоги іншим, висунь їх собі.14. Шануй думку товаришів. Якщо виникає суперечка, намагайся уникати категоричності і висловлювань на кшталт: «Це все дурниці!». Так ти викличеш лише роздратування і бажання зробити навпаки.15. Роби внесок у спільну справу. Тільки спільними зусиллями можна досягти мети.16. Виявляй ініціативу, бери активну участь у колективних справах.17. Спробуй завоювати авторитет серед однокласників. Сьогоднішніми справами, а не колишніми заслугами.

Рекомендації вчителю

Як розпочати навчальний рік

1. Дайте дітям знов відчути себе згуртованим колективом

2. Дайте учням можливість поділитися літніми враженнями

У перші дні приходу до школи дітям хочеться в першу чергу розповісти про літні враження — вони виходять на перший план, відсовуючи на другий навчання. При цьому розмова про літо не повинна зводитися до твору «Як я провів літо» — діти не дуже готові зразу, в перших числах вересня, писати твори. Хай школярі принесуть літні фотографії і оформлять ними стіну класу, зробивши потрібні підписи; нехай учні по командах видадуть газети з літніми враженнями або приготують невеликі командні виступи про літні враження.

3. Підтримайте інтерес учнів до зайняття

4. Поєднуйте на уроці серйозні та цікаві моменти

Діти фізіологічно і психологічно не можуть відразу ж після канікул швидко ввійти в колишній темп діяльності і виявити колишню працездатність — учням важко довго підтримувати увагу, працювати в одному темпі. Для мінімізації цих явищ, доцільно проводити більше фізкультхвилинок, на уроках організовувати більш часті зміни різних видів діяльності, поєднувати серйозні та цікаві моменти.

5. Нагадайте учням про правила

6. Обговоріть з учнями майбутні заходи

Для школярів важливо знати, що їх чекає у класному житті хоча б на чверть вперед, а також брати участь у плануванні заходів. Учні виявляють велику активність у подальшій реалізації тих справ, Які вони запропонували самі.

7. Підтримайте учня в прагненні стати кращеНавіть у найдружніших колективах у перші дні після повернення з канікул учні заново вибудовують міжособистісні стосунки, проходячи від відчуття якоїсь скутості в спілкуванні до свободи взаємодій появи від¬чуття приналежності до класу. Для того, щоб діти швидше знов відчули себе згуртованим колективом, а не залишилися «чужими» одне для одного, необхідно якомога більше уваги в перші дні приділити колек¬тивним заходам. Походи, капусники, спільний випуск газети з літньої тематики, театральні постановки, створення символу класу, смішного фотоальбому перших днів у школі, заповнення жартівливого паспорта класу і ведення літопису — ці і багато інших заходів допоможуть швидко згуртувати дітей. Майже усі учні приходять у школу після канікул до¬сить вмотивовані — їм хочеться йти в школу. Проте це почуття може швидко згаснути, якщо початок навчального процесу не «запалює» дитину — організовано нецікаво або дитина почуває себе цілком комфортно. «Як зустрінеш НОВИЙ рік, так його проведеш» — свідчить мудрість. Це актуально і для шкільної мотивації — гарний початок навчання дає потужний поштовх на довгий час. Тому важливо всіляко підтримувати ту мотивацію, з якою учень прийшов у школу, організовуючи навчальний процес, у тому числі повторення, В цікавій формі, створюючи безпечне середовище в класі.Школярам властиво забувати правила поведінки, спілкування, які, здавалося б, не раз згадували і розбирали. З одного боку, це пов'язано з природною забудькуватістю, а з іншого боку, набирає чинності «штучна» забудькуватість, коли дитина намагається перевірити межу — може, в цьому році це правило вже неактуальне, може, вчитель про нього забув? Тому на початку року важливо знову повернутися до необхідних правил, щоб показати учням, що вони нікуди не поділися. Але важливо не тільки розповісти, але і проконтролювати, як школярі дотримуються цих правил. Правило так і залишиться правилом, якщо діти хоча б раз відчують, що його можна не дотримуватися.

Дуже часто учні приходять першого вересня з бажанням почати нове життя — вони готові вчитися краще або виправити поведінку. Але все це зможе реалізуватися, якщо вчитель побачить тих дітей, які мріють про краще, і допоможе їм реалізувати прагнення. Адже якщо дитина не відчуває підтримки дорослого у своєму прагненні, то всі ініціативи поступово згасають.

ПАМ’ЯТКА БАТЬКАМ МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА

1. Любіть дитину. Не забувайте про тілесний контакт із нею. Знаходьте радість у спілкуванні з дітьми. Дайте дитині місце в сім’ї.

2. Хай не буде жодного дня без прочитаної книжки.

3. Розмовляйте з дитиною, розвивайте її мовлення. Цікавтеся справами та проблемами дитини.

4. Дозвольте дитині малювати, розфарбовувати, вирізати, наклеювати, ліпити.

5. Відвідуйте театри, організовуйте сімейні екскурсії містом.

6. Надайте перевагу повноцінному харчуванню дитини, а не розкішному одягу.

7. Обмежте перегляд телепередач, ігри на комп’ютері до 30 хв.

8. Привчайте дітей до самообслуговування, формуйте трудові навички і любов до праці.

9. Не робіть із дитини лише споживача, хай вона буде рівноправним членом сім’ї зі своїми правами і обов’язками.

10.Пам’ятайте, що діти – не тільки продовжувачі наших особистих умінь і здібностей. Кожна дитина має право на власний вияв своїх потенційних можливостей і на свою власну думку.


ПОРАДИ БАТЬКАМ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

1.Вранці підіймайте дитину спокійно, з усмішкою та лагідним словом. Не згадуйте вчорашні прорахунки, не вживайте образливих слів.

2. Не підганяйте дитину, розрахувати час – це ваш обов’язок, якщо ж ви із цим не впорались – провини дитини в цьому немає.

3. Не посилайте дитину до школи без сніданку: у школі вона багато працює, витрачає сили.

4. Відправляючи дитину до школи, побажайте їй успіхів.

5. Забудьте фразу: « Що ти сьогодні отримав?». Зустрічайте дитину спокійно, не сипте на неї тисячу запитань, дайте їй розслабитись.

6. Якщо дитина замкнулася, щось її турбує, не наполягайте на поясненні її стану, хай заспокоїться, тоді все сама розкаже.

7. Зауваження вчителя вислуховуйте не в присутності дитини. Вислухавши не влаштовуйте сварку. Говоріть із дитиною спокійно.

8. Після школи дитина повинна 2-3 години відпочити. Найоптимальніший час для виконання завдань з 15 до 17 години.

9. Не можна виконувати завдання без перерви. Через кожні 15-20 хв. треба відпочивати 10-15 хв.

10. Під час виконання завдань не стійте над дитиною, дайте їй попрацювати самостійно. А коли буде потрібна ваша допомога, то без крику, вживаючи слова «не хвилюйся», «ти все вмієш», «давай поміркуємо разом», «згадай, як пояснював учитель», допоможіть дитині.

11. При спілкуванні з дитиною не вживайте умовностей: «Якщо ти будеш добре вчитися, то…»

12. Протягом дня знайдіть півгодини для спілкування з дитиною. У цей час найважливішими повинні бути справи дитини, її біль, її радощі.

13. У сім’ї має бути єдина тактика спілкування дорослих із дитиною. Коли щось не виходить, порадьтеся із психологом, учителем. Не зайвим буде почитати літературу для батьків, там ви знайдете багато корисного.

14. Завжди будьте уважними до стану здоров’я дитини.

15.Знайте, що діти люблять казки,особливо перед сном,або пісню, лагідні слова. Не лінуйтеся зробити це для них.


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ТРУДОВИХ ЗАХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ ТА ПОЗА НЕЮ


1. Загальні положення

1.1.Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час виконання трудових заходів по­ширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час перебування в школі, на її території та поза нею.

1.2.Інструкція розроблена відповідно до «По­ложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного про­цесу», затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 р. № 782.

1.3.Усі учасники навчально-виховного проце­су повинні знати правила надання першої (долікарської) допомоги при характерних ушкодженнях.

2. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час виконання трудових заходів на території школи та поза нею

2.1. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів пе­ред початком виконання трудових заходів на території школи та поза нею.

2.1.1. Визначити чітко дату, час і місце вико­нання трудових заходів. Якщо ви з поважних причин не встигаєте на при­значений час (або будете відсутні), слід завчасно повідомити телефоном класного керівника про своє запізнення або відсутність. Від­сутність на трудовому заході має бути підкріплена заявою від батьків на ім'я директора.

2.1.2.Вид роботи під час виконання тру­дових заходів має бути обговорений завчасно, щоб на захід всі учні могли принести інвентар для роботи (віник, совок, ганчірку, відро тощо). Для запо­бігання травматизму інвентар повинен бути обгорнутий ганчіркою, поліетиле­ном. Забороняється піднімати інвентар вище коліна (особливо лопати, граблі, сапки), щоб не пошкодити людину, яка йде позаду або стоїть попереду.

2.1.3.До виконання трудового заходу до­пускаються учні, які не мають проти­показань за станом здоров'я. У разі якщо ви себе погано відчуваєте, слід негайно звернутися до класного керівника й не приступати до за­даних видів роботи.

2.1.4.Під час виконання трудового заходу учні користуються спеціальним одя­гом і взуттям. Взуття не повинне бу­ти на підборах. Одяг має бути захис­ного характеру (халат, довга сорочка, куртка тощо). Обов'язкова наявність рукавичок, якщо роботи проходять на вулиці — поліетиленового пакету для сміття.

2.1.5.У класного керівника має бути аптечка з набором медикаментів, перев'язувальних засобів для надання першої долікарської допомоги в разі травм і пошкоджень.

2.2. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час виконання трудових заходів на терито­рії школи та поза нею.

2.2.1.Суворо дотримуватися вимог безпеки життєдіяльності учнів під час вико­нання трудового заходу, бути постійно в полі зору класного керівника без дозволу нікуди не відлучатися.

2.2.2.Виконувати тільки той фронт робіт, який був призначений класним керівником.

2.2.3.Приступати до виконання роботи тіль­ки після прослуханого інструктажу, проведеного класним керівником.

2.2.4. У разі поганого самопочуття, по­дряпин, пошкоджень, запаморочен­ня, болю у серці, печінці, шлунково-кишкових розладів слід терміново звернутися до класного керівника.

2.2.5.Не піднімати й не переносити вручну речі, що важать більше ніж 6 кг для дівчат та 12 кг для хлопців (старших класів). Діти молодших класів важкі речі переносити не повинні.

2.2.6.Бути уважним під час виконання робіт. У кишенях категорично забороняється мати гострі, колючо-ріжучі предмети, які можуть завдати травм.

2.2.7.Для прибирання приміщень, території користуватися щіткою, совком, віни­ком, ганчіркою. Не прибирати сміття і відходи безпосередньо руками — це може призвести до травмування. Ка­тегорично забороняється брати в руки скло, шприци, голки, каміння, медика­менти, консервні банки тощо, тобто те, чим можна травмуватися.

2.2.8.Переносити воду для миття меблів, підлоги у відрі, яке наповнене не біль­ше ніж на три чверті місткості.

2.2.9.Під час миття підлоги остерігатися скалок, цвяхів на підлозі. Вилучити їх, завернути в пакет або папір і ви­кинути у відро для сміття.

2.2.10. Бути обережним під час прибирання біля люків, спусків, драбин і дверей. Виконувати цю роботу тільки під на­глядом класного керівника, попередньо прослухавши інструктаж.

2.2.11.Перш ніж пересувати столи, шафи та інший інвентар і меблі, перевірити та прибрати з їхньої поверхні предме­ти, які можуть впасти.

2.2.12.Категорично забороняється учням про­водити роботу на висоті (мити вікна, витирати стіни, вішати штори, вити­рати пил на меблях).

2.2.13.Не класти ганчірок або будь-яких ін­ших предметів на обладнання, елек­троприлади, апарати.

2.2.14. Категорично забороняється приби­рання електроприладів і світильників. Не можна торкатися відкритих і неохолоджених струмоведучих частин, а також оголених і погано ізольованих дротів. У разі виявлення неізольова-ної проводки, іскріння проводки, обі­рваних проводів, негайно повідомити про це класного керівника, адміністрацію. Під час прибирання в кабінетах, приміщеннях гімназії по­бутові електроприлади, світильники, комп'ютери, апаратура повинні бути ви­мкненні від живлення електрострумом.

2.2.15.Категорично забороняється під час трудового заходу піднімати вгору ін­вентар, перекидати його через плече, щоб запобігти совки, лопати тощо) для пере­дачі іншій особі. Передавати інвентар обережно, із рук у руки, за ручку.травмуванню. Катего­рично забороняється кидати інвентар (віники,

2.2.16.Працювати спокійно. Не провокувати інших словами, рухами, агресивною поведінкою, що можуть призвести до бійки, правопорушень.

2.2.17.У разі якщо учні школи працюють із шкільним інвентарем або інвента­рем іншої установи, вони повинні його здати після трудового заходу класному керівнику неушкодженим. У разі пошкодження інвентарю батьки учня повинні придбати новий інвентар.

2.2.18.У разі прибирання території школи або поза нею, під час прибирання про­їзної частини не виходити на проїзну дорогу самостійно. Класний керівник повинен виставити на доро­зі попереджувальні знаки, чергових із червоними прапорцями, а діти мають бути в спецодязі — спеціалізованих червоно-помаранчевих жилетах.

2.2.19.Категорично забороняється під час трудового заходу кидатися сміттям, ганчірками, камінням тощо — це може призвести до травмування та право­порушень.

2.3. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів піс­ля виконання трудових заходів на території школи та поза нею.

2.3.1.Вишикуватися для останньої перевір­ки учнів для обліку після завершення трудового заходу.

2.3.2.Здати отриманий інвентар класному керівнику.

2.3.3.Категорично забороняється самостій­но йти додому без дозволу класного керівника.

2.3.4.Повернення додому здійснювати за по­передньо оговореним маршрутом, до­тримуючись правил дорожнього руху.

2.3.5.Кожному учневі після закінчення тру­дового заходу необхідно ретельно ви­мити руки та обличчя з милом.

3. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів в аварійних ситуаціях

3.1.У разі виникнення аварійної ситуації негайно повідомити класного керівника про це.

3.2. Не панікувати, не метушитися, чітко вико­нувати команди дорослих; направляючись до аварійних виходів, місця евакуації, ні­куди не відходити від керівника.

3.3.Після евакуації відзначити свою присутність для обліку, не йти без дозволу вихователя, керівника.

3.4.Якщо аварійна ситуація виходить з-під контролю дорослих, правильно оцінити ситуацію, залишаючи аварійно-небезпечне місце. Терміново зв'язатися із службами екстреної допомоги або рідними мобільним зв'язком:

101— пожежна охорона,

102— міліція,

103— швидка медична допомога,

104— газова служба,

вказавши своє прізвище, ім'я, номер свого телефону та коротко описавши ситуацію, що склалася.


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВЕСНЯНИХ КАНІКУЛ

1. Загальні положення

1.1.Інструкція з безпеки учнів під час весняних канікул поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час перебування учнів школи на весняних канікулах.

1.2.Інструкція розроблена відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 р. № 782, «Правил дорожнього руху України», затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1306, «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і орга­нізацій системи освіти України», затвердженого наказом Мініс­терства освіти і науки України, Міністерства Внутрішніх справ України, Головного управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 р. № 348/70.

1.3.Усі учасники навчально-виховного процесу повинні знати правила надання першої (долікарської) допомоги при характерних ушко­дженнях, мати необхідні знання і навички користування медика­ментами.

2. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час весняних канікул

2.1. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів школи перед початком
весняних канікул.

2.1.1.Перед початком весняних канікул чітко визначити терміни початку та закінчення канікул.

2.1.2.У разі продовження канікул телефонувати в останній день визначених термінів до приймальної школи за тел.9-32-94 або класному керівнику для визначення нового терміну канікул.

2.1.3.Ознайомитись із планом проведення канікул у класі, школі , брати активну участь у запланова­них заходах.

2.1.4.У разі неможливості з поважних причин або за сімейни­ми обставинами взяти участь у запланованих заходах під час канікул, або вчасно приступити до навчальних занять після канікул, учні мають завчасно попередити класного керівника, надавши заяву від батьків чи медичну довідку, підтверджуючи обґрунтованість причини.

2.2.Вимоги безпеки життєдіяльності учнів школи під час весняних канікул.

2.2.1. Під час канікул, перебуваючи на ву­лиці і ставши учасником дорожньо-транспортного руху, чітко виконувати правила:

* рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку;

* за межами населених пунктів, рухаю­чись узбіччям чи краєм проїзної час­тини, йти назустріч руху транспортних засобів;

* переходити проїзну частину тільки у місцях пішохідних переходів, у тому числі підземних і надземних, а в разі їх відсутності — на перехрестях по лі­ніях тротуарів або узбіч;

* у місцях, де рух регулюється, керува­тися тільки сигналами регулювальника . чи світлофора;

* виходити на проїзну частину з-за тран­спортних засобів, впевнившись у від­сутності інших транспортних засобів, що наближаються;

* чекати транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках (зупин­ках), тротуарах, узбіччях, не створю­ючи перешкод для дорожнього руху;

* на трамвайних зупинках, не обладна­них посадковими майданчиками, до­зволяється виходити на проїзну части­ну лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая;

* у разі наближення транспортного засо­бу з увімкненим проблисковим маяч­ком червоного або синього кольору чи спеціальним звуковим сигналом треба утриматися від переходу проїзної час­тини або негайно залишити її;

* категорично забороняється вибігати на проїзну частину, влаштовувати ігри на проїзній частині або поблизу неї, переходити проїзну частину поза пі­шохідним переходом, встановленими місцями;

* по проїзній частині на велосипеді ру­хатися дозволяється тільки дітям, які досягли 16 років; мопеди й велосипе­ди мають бути обладнанні звуковим сигналом і світлоповертачами: спе­реду — білого кольору, по боках — помаранчевого, ззаду — червоного; на голові у водія має бути захисний шолом;

* водіям мопедів і велосипедів заборо­няється: керувати транспортом з не­справним гальмом, звуковим сигналом, у темну пору доби; рухатися по автомагістралях, коли є поряд велосипедна доріжка; рухатися по тротуарах і пі­шохідних доріжках; їздити, не трима­ючись за руль, та знімати ноги з педа­лей; перевозити пасажирів; буксирува­ти інші транспортні засоби; на інших засобах для катання (скейт-борд, самокат, ролики тощо) обирати місце на дитячих майданчиках тощо, на проїзну частину виїжджати забо­ронено;

* учні школи повинні виконувати за­значені правила, а також інші Прави­ла дорожнього руху України, про які дізналися на уроках ОБЖ, виховних годинах, предметних уроках, в інших навчальних спеціалізованих установах;

* перебувати поблизу залізничних колій дітям без супроводу дорослих заборо­нено;

* учні школи, користуючись транспорт­ним засобом, повинні сидіти або сто­яти тільки в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування.

2.2.2. Під час канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих установах, приміщеннях, транспорті учні школи повинні чітко виконувати правила по­жежної безпеки:

* забороняється брати з собою вогнене­безпечні предмети, які можуть спри­чинити пожежу (запальнички, сірники, петарди, бенгальські вогні, феєрверки, сигарети, легкозаймисті речовини, вог­непальну рідину тощо);

* користуватися газовою плитою дозво­ляється вдома, тільки із спеціалізова­ним електричним приладом для вми­кання, під наглядом дорослих;

* забороняється використовувати вікон­ниці на вікна для затемнення примі­щень і застосовувати горючі матеріали; зберігати бензин, газ та інші легкозай­мисті горючі рідини, приносити їх до приміщення;

* забороняється застосовувати предме­ти оформлення приміщень, декорації та сценічне обладнання, виготовлене із займистих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, поролону, полівінілу тощо);

* забороняється застосовувати відкритий вогонь ( факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), використовувати хлопавки, застосовувати дугові прожектори, влаштовувати світло­ві ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викли­кати загоряння; установлювати стільці, крісла та інші, конструкції, які викона­но з пластмас і легкозаймистих матері­алів, а також захаращувати предмета­ми проходи та аварійні виходи;

* у жодному разі не брати на вулиці чи в іншому місці незнайомі чи чужі предмети, які носять характер побу­тової техніки, не вмикати їх у розетку вдома чи в інших приміщеннях — усе це може призвести до вибуху та над­звичайної ситуації;

*не наближатися до електроприладів, музичної апаратури, які живляться струмом. Користуватись електропри­ладами тільки в присутності батьків, сухими руками. У разі виявлення обі­рваних проводів, неізольованої про­водки, її іскріння, негайно повідомити дорослих;

*не скупчуватися біля проходів у гро­мадських установах, входах та виходах, у приміщеннях вестибюлю;

* беручи участь у масових заходах, не кричати, не свистіти, не бігати, не стрибати, не створювати травмонебезпечних ситуацій у приміщенні, ви­конувати правила пожежної безпеки;

* у разі пожежної небезпеки: наявності вогню, іскріння, диму,— негайно ви­йти на повітря (за двері, на балкон) і покликати на допомогу. Викликати службу пожежної охорони за номе­ром 101, назвавши своє ім'я, прізвище, свій номер телефону, коротко описав­ши ситуацію: наявність вогню, диму, кількість людей у приміщенні;

* при появі запаху газу в квартирі, при­міщенні в жодному разі не вмикати електроприлади, не користуватися ста­ціонарним чи мобільним телефоном, відчинити вікна, двері, перевірити приміщення, вимкнути газову плиту, якщо вона була включена й вийти з приміщення; покликати на допомогу дорослих, негайно повідомити в газо­ву службу за номером 104 чи 101 — пожежну охорону; назвавши своє ім'я, прізвище, свій номер телефону, корот­ко описавши ситуацію.

2.2.3. Під час канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих устано­вах, громадських місцях, приміщеннях,транспорті тощо, учні школи повинні чітко виконувати правила з поперед­ження нещасних випадків, травмуван­ня, отруєння тощо:

* категорично забороняється наближа­тися й перебувати біля будівельних майданчиків, кар'єрів, покинутих напівзруйнованих будівель для запобі­гання обрушень будівельних матеріа­лів й попередження травм і загибелі;

*категорично забороняється вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, стимулятори;

* категорично забороняється вживати в їжу гриби;

* категорично забороняється брати в ру­ки, нюхати, їсти незнайомі дикі росли­ни чи паростки квітів, кущів, дерев — це може призвести до отруєння;

* пересуватися обережно, спокійно. Бе­ручи участь в іграх, не створювати ха­отичний рух, не штовхатись, не крича­ти. На вулиці бути обережним, диви­тися під ноги, щоб не впасти в яму чи відкритий каналізаційний люк;

* не підходити на вулиці до обірваних, обвислих проводів або проводів, які стирчать, особливо якщо від них іде гудіння: проводи можуть бути ще під­живлені електрострумом;

* не підходити до щитових, не залазити на стовпи з високовольтними прово­дами: можна отримати удар електро­струмом від високовольтних живлень за 5 метрів;

* бути обережним на дитячих майдан­чиках, у парках відпочинку: спочатку переконатись, що гойдалки чи атракці­они, турніки, прилади справні, сильно не розгойдуватись й не розкачувати інших, щоб не призвести до травму­вання, падіння;

* не виходити на дах багатоповерхівки для попередження падіння з висоти;

* не підходити до відкритих вікон, ми­ти вікна тільки в присутності дорос­лих, не нахилятись на перила, парапе­ти сходинок для запобігання падіння з висоти;

* не спускатись у підвали будинків чи інші підземні ходи, катакомби, бомбо­сховища: там може бути отруйний газ;

* не контактувати з незнайомими тва­ринами для запобігання укусів хворих на сказ тварин;

* застосовувати всі знання й правила, отримані на уроках ОБЖ, виховних годинах, навчальних уроках.

2.2.4. Під час канікул учні школи повинні виконувати правила безпеки життєдіяльності під час самостійного перебу­вання вдома, на вулиці, у громадських місцях, у друзів, на молодіжних дис­котеках, у замкнутому просторі при­міщень із чужими людьми, правил попередження правопорушень та на­сильства над дітьми:

* не розмовляти й не контактувати з не­знайомцями, особливо — не передава­ти їм цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками правоохоронних органів, слід одразу ж кликати на допомогу та швидко йти до людей;

* не підходити й не сідати в автомобілі з незнайомцями, навіть якщо питають, як проїхати: слід сказати, що не зна­єте, і йти далі;

* забороняється перебувати без супро­воду дорослих на вулиці дітям до 10 років після 20.00, до 14 років після 21.00, до 18 років після 22.00; у темну пору сезону — після настання темряви;

* діти мають право не відчиняти дверей дому навіть представникам правоохо­ронних органів. Якщо незнайомець питає, чи скоро прийдуть батьки, слід повідомити, що скоро (вони в сусідів), а в цей час зателефонувати батькам;

* триматись далі від тих, хто влашто­вує бійки, не втручатись у суперечки дорослих і не провокувати словами, діями агресивну поведінку, яка може призвести до бійки або травми;

* не заходити в під'їзд, у ліфт із не­знайомими людьми; у разі підозрілих дій незнайомця відносно вас одразу кликати на допомогу. Бути уважними, оглядатися й перевіряти, чи не йде за вами хтось у провулках, підземних переходах, між будинками й тунелями. Якщо іде, зупинитися й відійти убік, щоб людина пройшла повз;

* завчасно просити батьків зустріти вас після заходів (дискотеки тощо); керу­ватись загальними правилами етикету й нормами поведінки, не провокува­ти оточуючих на агресивну поведінку рухами й словами. У разі небезпечної ситуації звертатись до служби охоро­ни закладу, викликати міліцію за но­мером 102, зателефонувати батькам;

* не вчиняти дії, які можуть призвести до правопорушень. Неповнолітніми, за Кримінальним кодексом, вважають­ся особи віком до 18 років. За злочини, вчинені після настання 14-річного віку, неповнолітні підлягають кримі­нальній відповідальності; позбавлення волі неповнолітньому може бути при­значене строком не більше 10 років; найбільш суворим примусовим захо­дом виховного характеру є направлен­ня до спеціальних навчально-виховних установ, яке здійснюється примусово, незалежно від бажання неповнолітньо­го чи його батьків;

* батьки неповнолітніх, що не займають­ся вихованням своїх дітей, підлягають адміністративному штрафу в розмірах, передбачених відповідною статтею Кримінального кодексу України;

* всеукраїнські гарячі лінії підтримки дітей та молоді України: «Телефон до­віри» — 800-500-21-80; національна гаряча лінія з питань попередження насильства над дітьми та захисту прав дітей — 500-500-33-50 (у межах Украї­ни дзвінки безкоштовні).

2.2.5. Під час канікул учні школи повинні виконувати правила щодо запобігання захворювань на грип, інфекційні, киш­кові захворювання, педикульоз тощо:

* при нездужанні не виходити з дому, негайно викликати лікаря — не зара­жати інших людей;

* хворому виділити окреме ліжко, по­суд, білизну;

* приміщення провітрювати постійно;

* у разі контакту із хворим одягати мар­леву маску;

* хворому дотримуватися постільного режиму;

* вживати заходів профілактики: їсти мед, малину, цибулю, часник; чітко до­тримуватися рекомендацій лікаря;

* постійно мити руки з милом перед їжею;

* не їсти брудних овочів і фруктів, ре­тельно їх мити, обдавати окропом;

* для запобігання захворювань на педи­кульоз регулярно мити голову; довге волосся в дівчат має бути зібране в за­чіску, не користуватися засобами осо­бистої гігієни (розчіскою) інших осіб, а також не передавати іншим свої за­соби гігієни. Не міряти й не носити чужий одяг, головні убори, не переда­вати свій одяг іншим;

* не вживати самостійно медикаментів, препаратів, не рекомендованих ліка­рем;

* у разі поганого самопочуття за відсут­ності поряд дорослих викликати швид­ку медичну допомогу за номером 103, описавши свій стан, назвавши номер свого телефону, домашню адресу, пріз­вище, ім'я; зателефонувати батькам.

3. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів у разі виникнення надзвичайної або аварійної ситуації

3.1.Не панікувати, не кричати, не метушитись, чітко й спокійно виконувати команди до­рослих, які перебувають поряд.

3.2.Зателефонувати батькам, коротко описати ситуацію, повідомити про місце свого пере­бування.

3.3.У разі, якщо ситуація вийшла з-під контро­лю дорослих, зателефонувати в служби екс­треної допомоги за номерами:

* 101 — пожежна охорона;

* 102 — міліція;

* 103 — швидка медична допомога;

* 104 — газова служба.

Коротко описати ситуацію, назвати адресу, де склалася надзвичайна ситуація, назвати своє прізвище, ім'я, номер свого телефону.

4.4.3а можливості покинути територію аварій­ної небезпеки.
Закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації

І семестр – 01.09.2012 – 28.12.2012

ІІ семестр – 14.01.2013 – 24.05.2013

Терміни завершення навчальних занять:

24.05.2013 – 1-11(12) класи;

Державна підсумкова атестація:

4 клас – 13.05.2013 – 21.05.2013

9 клас – 18.05.2013 – 11.06.2013

11(12) клас – 27.05.2013 – 31.05.2013

Вручення документів про освіту:

11(12) класи – 1,2.06.2013

9 класи – 11,12.06.2013

Нормативні документи щодо закінчення 2011-2012 навчального року, проведення підсумкових контрольних робіт та державної підсумкової атестації

Матеріали ДПА у 2011/2012 навчальному році

Застереження МОНМСУ

Лист МОНМСУ від 14.02.2012 "Про внесення змін до листа МОНмолодьспорту від 27.01.12 №1/9-61 «Порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році"


Корисні посилання

У 5-му класі діти переходять до нової системи навчання: «класний керівник - учителі-предметники», уроки проходять у різних кабінетах. Інколи діти навіть змінюють школу, у них з’являються нові однокласники. До того ж перехід з початкової школи у середню співпадає зі своєрідною віковою кризою - початком переходу від дитинства, що є досить стабільним періодом розвитку, до молодшого підліткового віку.

Більшість дітей переживає цю подію як важливий крок у своєму житті. Деякі пишаються тим, що вони подорослішали, інші мріють розпочати «нове життя». Адаптація у 5-му класі багато в чому схожа з адаптацією у 1-му класі.

Що викликає стрес у п’ятикласників? Різкі зміни умов навчання, різноманітні та більш ускладнені вимоги, які ставлять до дітей середньої навчальної ланки, навіть зміна «статусу» у початковій школі на «наймолодшого» у середній - все це є досить серйозним випробуванням. У цей період діти можуть стати невпізнанними: тривога, боязкість чи, навпаки, розв’язність, надмірна метушливість, збудження охоплюють їх. У зв’язку з цим у них може знизитись працездатність, вони можуть стати забудькуватими, неорганізованими. Іноді порушуються сон, апетит.

Шановні батьки!

Постарайтеся забезпечити дитині

спокійну, доброзичливу обстановку,

чіткий режим,

зробіть так, щоб п’ятикласник відчув вашу підтримку та допомогу.
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

Що ускладнює адаптацію дитини до нових умов навчання?

1. Протиріччя та неузгодженість вимог різних педагогів. До школяра вперше ставлять багато вимог. І він повинен навчитися враховувати ці вимоги, співвідносити їх одне з одним, долаючи пов’язані із цим труднощі, тому що ці вміння необхідні у дорослому житті.

2. На п’ятикласника обрушується потік інформації, насичений термінами, незрозумілими словами. Вихід простий; поясніть дитині, що неповне, неточне розуміння слів нерідко лежить в основі нерозуміння шкільного матеріалу і в зв’язку з цим необхідно звертатися до довідників, слов

ників.

3. У п’ятому класі багато дітей відчувають самотність, тому що улюбленої першої вчительки немає поруч, а класному керівникові часто не вистачає часу приділяти їм увагу в тій же мірі. А інші «шаленіють» від свободи та носяться по всій школі, задираючись навіть до старшокласників. Дорослим у цій ситуації важливо зрозуміти, що все це - природні переживання, які необхідні для розвитку школяра, бо вони допомагають йому стати дорослим. Якщо відчуваєте, що адаптація затягується, зверніться до шкільного психолога. Ми маємо стати більш уважними, доброзичливими, таким чином допомагаючи школяру освоїти цю позицію.

Як забезпечити гармонійне навчання дитини?

У цьому періоді батькам можна скористатися рекомендаціями фахівців Філадельфійського дитячого центру по забезпеченню «гармонії між домашнім та шкільним життям дитини» :

1. Надихніть дитину на розповідь про свої шкільні справи. Кожного тижня вибирайте час, вільний від домашніх справ, та уважно розмовляємо з дитиною про школу. Запам’ятовуйте окремі імена, події та деталі, які дитина сповіщає вам, використовуйте їх у подальшому для того, щоб розпочати подібні бесіди про школу. Обов’язково запитуйте вашу дитину про його однокласників, справи у класі, шкільні предмети, редагогів.

2. Регулярно розмовляйте з учителями вашої дитини про її успішність, поведінку та взаємостосунки з іншими дітьми. Навіть якщо немає особливих причин для занепокоєння, консультуйтеся з учителем вашої дитини не рідше, ніж раз у два місяці. Під час бесіди виразіть своє прагнення покращити шкільне життя дитини. Якщо між вами та вчителем виникають серйозні розбіжності, докладіть усіх зусиль, щоб мирно розв’язати їх, навіть якщо доведеться спілкуватися для цього з директором школи. Інакше ви можете випадково поставити дитину у незручне положення вибору між відданістю вам і повагою до свого вчителя.

3. Не пов’язуйте оцінки за успішність дитини зі своєю системою покарань та заохочень.

Знайте програму та особливості школи, де навчається ваша дитина. Вам необхідно знати, яке шкільне життя вашої дитини, та бути впевненим, що вона отримує гарну освіту. Відвідуйте всі заходи та зустрічі, які організують для батьків, використовуйте будь-які можливості, щоб дізнатись, як ваша дитина навчається та як її навчають.

4. Допомагайте дитині виконувати домашні завдання, але не робіть їх самі. Встановіть разом із дитиною спеціальний час, коли слід виконувати домашні завдання, і слідкуйте за виконанням цих установок. Це допоможе вам сформувати хороші звички до навчання. Продемонструйте свій інтерес до цих завдань та впевніться, що в дитини є все необхідне, щоб виконати їх найкращим чином. Але якщо дитина звертається до вас із питаннями, пов’язаними з домашніми завданнями, допоможіть їй знайти відповіді самостійно, а не підказуйте їх.

5. Допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають у школі. З’ясуйте, що взагалі цікавить вашу дитину, а потім встановіть зв’язок між її інтересами та предметами, які вивчають у школі. Наприклад: любить фільми - купіть книгу, по якій поставлений фільм, так виникне любов до читання; любить гратися - купуйте довідники, так виникне прагнення дізнаватись про що-небудь нове. Шукайте будь-які можливості, щоб дитина могла застосувати свої знання, отримані в школі, у домашній діяльності.

6. Особливі зусилля прикладайте для того, щоб підтримати спокійну та стабільну атмосферу в домі, коли у шкільному житті дитини відбуваються зміни.


ПРОБЛЕМИ У НАВЧАННІ П’ЯТИКЛАСНИКІВ

П’ятикласники пристрасно бажають добре вчитися, щоб радувати оточуючих. Але, зіткнувшись з першими труднощами, часто розчаровуються.

Декілька слів про навчальні проблеми п’ятикласників:

1) Слабка навчальна підготовка у початкових класах.

2) Несформованість вміння аналізувати та синтезувати (нерозвинені розумові дії та операції), поганий мовленнєвий розвиток, слабкі увага та пам’ять.

3) Нерозвинута воля - небажання, «неможливість», за словами учнів, примусити себе постійно займатися навчанням. Таких дітей не приваблює мета, тому що для п’ятикласників характерне переважно емоційне ставлення до своєї діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 28944

Коментарi

 • VolkarRali

  2018-04-02 21:10:33

  The cases of fear, daydream and joy, where sole one value likeness is involved, seem comparatively straightforward: it would be the size of this divergence that determines the focus of the emotion. Additional investigations reported that between 15 and 30 min after pilocarpine superintendence, Proechimys presented behavioral changes characteristic of kindling spot 2, but then remained with the four limbs on the floor, extended fingers and tonic widening of the tailpiece, with uneven clonic movements of the chief honcho or limbs, and then spontaneously recovered to conformist behavior (Fabene et al...

 • Kristinanam

  2018-04-02 10:43:38

  Добрый день Доктор посоветовала Лучшая Интернет Аптека [url=http://anticancer24.ru/shop/89/desc/tagrisso]Тагриссо (Osimertinib) - Tagrisso (Осимертиниб)[/url]...

 • Altuskl

  2018-04-02 08:57:06

  Wise, they may not many times report when they notice changes suggesting that their issue is uncomfortable. Back, Irwin and Olmstead (2011) recently observed that TCC reduced circulating levels of IL-6 most dramatically in the older adults who initially had the most high levels of the cytokine. But would sexlessness be considered"pathological" from whatever else perspectives [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area3/viagra_plus_400_mg_buy_viagra_plus_online_no_rx/]buy 400 mg viagra plus with amex[/url] erectile dysfunction treatment charlotte nc...

 • MichaLor

  2018-04-02 08:09:51

  Hello. And Bye....

 • FolleckMuth

  2018-04-02 03:09:48

  An variant parameter can be defined as the causal density, termed the cd' of the network, obtained as related to the many of Granger-causal interaction in the clear (tenacious around a multi-factor unceasingly a once series regression examination). Providing Defibrillation or Synchronized Cardioversion In some cases, the boy has an abnormal life-threatening cardiac rhythm or an arrhythmia that does not empathize with to pharmacologic therapy or leads to hemodynamic instability. Peds > 12 y: 75'100...

 • FolleckMuth

  2018-04-01 14:29:37

  Generally the diagnosis is based on the history and clinical visuals, but every so often oral lesions are cultured in spite of herpes simplex virus (HSV). The solitary lateral interaction weight task W(r, r0 ) (with r and r0 ceaseless all about the lot stiffen of adjoined modules) will again be decidedly non-local, with no house such as a Mexican hat or other locally bounded function which is centrally explicit and then turns unenthusiastic far ample supply away from the origin (as arises in each component of the lateral connection matrix W in (2...

 • RichardReamy

  2018-03-31 10:06:35

  Распродажа самых популярных моделей часов 2017-го года. НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О НИХ ПОДРОБНЕЕ http://bit.ly/2H01Jk8 купить часам смарт часы На выбор - элитные произведения часового искусства от TAGHeuer, Breitling, Ulysse Nardin и других легендарных брендов. Прямые поставки с заводов производителя Каждому покупателю - стильное портмоне бесплатно! =Mark=...

 • Robertecomy

  2018-03-31 04:04:31

  [url=http://www.time4soft.com/cp/fc858dc1d447b6763763401d59420c6a/ff4bb48a23152b4ab4a72f02cfbc5cd0]Dartma Tavan + Dartma Tavanlar Bakida, Azerbaycanda. Temir ve tikinti. Натяжные потолки в Баку Азербайджан +994 (55) 577-00-01 email: time4soft.com@gmail.com Купить натяжные потолки, Французские, Немецкие, Китайские, Глянцевые, Бесшовные, Матовый, Глянцевый, зеркальный, Сатиновый, Двухуровневый, Парящий, Фотопечать, Расчет стоимости, Одноуровневый потолок, Ткань для натяжного потолка, тканевые натяжные потолки, потолки бесшовные, монтаж и установка, дизайн,цена,стоимость[/url] Dartma Tavan + Dartma Tavanlar Bakida, Azerbaycanda...

 • HengleyDyem

  2018-03-31 01:23:29

  This close is sup- ported nearby a at all events bang from the Charing Annoyed Polyclinic, London, UK, in which a dogged with slowly rising HCG lev- els but no clinical signs or symptoms and no disease initiate with imaging or histological computation of curettage speci- mens underwent hysterectomy and was found to have PSTT [22]. Refer to the preceding element on determination breakdown during nursing interventions connected to understanding also-ran, which may be present with dilated cardiomyopathy...

 • Hurithorb

  2018-03-30 19:17:17

  Macrophages cling to the reticular network in the sinuses to seize bacteria and particulates in the lymph, and therefore offer as a filter. Preventing Despair and Suicide Demonstrate a trustful relationship with the children and adolescents with whom you interact, particularly in the primitive care site, prepare, or lingering malady clinic. Perez XL, Sabater J, jazzman E, et al [url=http://abaseashore.com/housing/plase8/lasix/]100mg lasix with amex[/url] blood pressure 8040. Explain to the infant...